Sinch utser Laurinda Pang till vd

29 March, 2023

Stockholm, Sverige – 29 mars 2023 – Sinch AB (publ), som hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom sitt Customer Communications Cloud, meddelar idag att Sinchs styrelse har utsett Laurinda Pang till ny vd. Hon ersätter Sinchs tillförordnade vd Johan Hedberg och tillträder sin tjänst den 17 april 2023.

Laurinda Pang har mer än 25 års erfarenhet av bolagsledning och kommer närmast från en roll som President, Global Customer Success, på Lumen Technologies. Utöver globalt ansvar för Lumens företagsaffär innebar rollen fullt resultatansvar för bolagets Internationella verksamhet och operatörsrelationer; verksamheter som tillsammans omfattar mer än 4 000 anställda med en omsättning över 12 miljarder USD. Innan dess hade Laurinda Pang ledande befattningar inom försäljning, drift, strategi, HR och investerarrelationer på CenturyLink, Level 3 Communications and Global Crossing. Hon har utformat och implementerat flera omfattande, transformativa förändringsprojekt och har haft en nyckelroll i integrationen av flera förvärvade verksamheter med mycket goda resultat.

”Laurinda är en framgångsrik företagsledare som sätter kunden främst och har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete. Hennes förmåga att bygga starka lag och leverera mätbara resultat gör henne mycket väl lämpad att leda Sinch i bolagets nästa fas”, säger Erik Fröberg, styrelseordförande för Sinch. ”Jag vill också passa på att tacka Johan Hedberg för hans värdefulla insatser som tillförordnad vd under det senaste året”, säger Fröberg vidare.

”Företag når framgång när de skapar verklig kundnytta och servar sina kunder väl. Sinch erbjuder tekniken som företag behöver för att kommunicera med sina kunder när världen digitaliseras och har tagit en ledande position i branschen. Jag ser fantastiska möjligheter framöver och ser nu fram emot att träffa kunder och kolleger för att realisera den potentialen”, säger Laurinda Pang, tillträdande vd för Sinch.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Sinch hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom molnbaserade tjänster för kundkommunikation. Mer än 150 000 kunder, däribland många av världens största techbolag, använder Sinchs Customer Communications Cloud och Sinchs säkra och tillförlitliga supernät för meddelanden, röstsamtal och e-post. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan bolaget grundandes 2008. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige, och aktien handlas på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­ förordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovan nämnda kontaktperson klockan 19:30 CEST den 29 mars 2023.

Bilaga