Sinch inleder rekrytering av ny vd

20 July, 2022

Stockholm, Sverige – 20 juli 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelar idag att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en permanent vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare och var vd från 2010 till 2018.

Under de senaste åren har Sinch genom en kombination av organisk tillväxt och ett antal strategiska förvärv tagit en ledande position på den globala marknaden för molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion. Företaget har breddat produkterbjudandet och växt omsättningen sjufalt sedan 2018.

I ljuset av en förändrad marknad med svagare konjunktur och med ett tydligare fokus på integration, konsolidering och kostnadseffektivitet har styrelsen enats med Oscar Werner att företaget behöver en ny vd i denna fas. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att påbörja rekryteringen av en ny vd.

Johan Hedberg tillträder rollen som tillförordnad vd, med omedelbar verkan, för att med styrelse och övrig ledning säkerställa bolagets finansiella utveckling och förbättra lönsamheten medan en ny vd rekryteras. Den 3 februari 2022 meddelades att Sinch inför en ny verksamhetsmodell där företaget organiseras i fem affärsenheter med fullt eget resultatansvar.

”Jag vill tacka Oscar för fyra år av stort engagemang och hårt arbete, då Sinch har utvecklats från en regional utmanare till en global ledare i sin branch. Med Johan Hedberg som tillförordnad vd är jag trygg i att vi kan leverera på våra mål, förbättra vår kostnadskontroll och säkra fortsatt lönsam tillväxt”, kommenterar Sinchs styrelseordförande Erik Fröberg.

Oscar Werner kommer att bistå styrelsen och vd som strategisk rådgivare under uppsägningstiden.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovan nämnda kontaktperson klockan 19:30 CEST den 20 juli 2022.

Bilaga