Sinch beslutar om nyemission av aktier till säljarna av MessageMedia

28 April, 2022

Stockholm, Sverige – 28 april 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 5 november 2021, har beslutat om nyemission av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia.

Sinch offentliggjorde den 9 juni 2021 att avtal om att förvärva MessageMedia hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 5 november 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 11 284 870 nya aktier till säljarna. Av dessa har 481 860 aktier emitterats till säljarna den 5 november 2021. Styrelsen har idag beslutat att emittera resterande 10 803 010 aktier. Betalningen har skett genom kvittning av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av MessageMedia om totalt 1 582 436 624,45 kronor (motsvarande en teckningskurs om 146,48 kronor per aktie) fastställt i enlighet med förvärvsavtalet avseende MessageMedia.

Det totala antalet aktier i Sinch ökar därmed med 10 803 010 från 798 097 878 till 808 900 888. Aktiekapitalet ökar med 108 030,10 kronor från 7 980 978,78 till 8 089 008,88 kronor.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 10:00 CET den 28 april 2022.

Bilaga