Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire

10 February, 2022

Stockholm, Sverige – 10 februari 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire.

Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna. Styrelsen har idag beslutat att emittera 25,5 miljoner av dessa aktier. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om totalt 500 miljoner USD av fordrans totala belopp om 1 miljard USD (motsvarande en teckningskurs om 171,21 kronor per aktie) fastställt i enlighet med förvärvsavtalet avseende Pathwire. Resterande 25,5 miljoner aktier kommer att emitteras i maj 2022.

Det totala antalet aktier i Sinch ökar därmed med 25 500 000 från 769 771 888 till 795 271 888. Aktiekapitalet ökar med 255 000 kronor från 7 697 718,88 till 7 952 718,88 kronor.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 50 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CET den 10 februari 2022.

Bilaga