Omvärdering av historisk kostnad för sålda varor kommer att påverka Sinchs resultat för Q2 2022 med 162 MSEK

11 July, 2022

Stockholm, Sverige – 11 juli 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, tillkännager idag att en omvärdering av kostnad för sålda varor för historiska perioder, som har genomförts under andra kvartalet, kommer att ha en 162 miljoner kronor negativ påverkan på bruttoresultatet, EBITDA och justerad EBITDA för andra kvartalet 2022.

Omvärderingen av kostnaden för sålda varor har slutförts som en del av processen för att sammanställa den finansiella rapporteringen för Q2 2022. Mot bakgrund av den ovanligt starka aktiekursrörelsen den 11 juli som följde på publiceringen av en tredjepartsanalys som diskuterade Sinchs resultat för 2021, har företaget beslutat att lämna ut denna information trots att de resterande delar av det kommande Q2-resultatet ännu inte har sammanställts. Även om tredjepartsanalysen inte diskuterar omvärdering av kostnad av sålda varor, hävdar den att intäkterna för 2021 är överskattade, vilket är något som Sinch starkt motsätter sig.

Sinch bjuder in till en telefonkonferens i morgon den 12 juli, kl.10:00 CEST för att besvara frågor. Detaljer finns nedan. Under telefonkonferensen kommer ledningen även att förklara de redovisningsval som ligger till grund för Sinchs redovisning av kundfordringar i årsredovisningen för 2021.

Delårsrapporten för det andra kvartalet kommer att redovisas i sin helhet som planerat kl. 07:30 torsdagen den 21 juli.

Omvärdering av kostnader för sålda varor
Kostnad för sålda varor i Sinchs meddelandeverksamhet uppstår när ett enskilt meddelande skickas eftersom varje mobiloperatör tar ut en avgift per meddelande för att skicka SMS till sina abonnenter. Eftersom fakturering från mobiloperatörer i vissa fall sker många månader efter att trafiken genererades, ackumulerar Sinch kostnaderna för dessa meddelanden efterhand de uppstår i form av upplupna kostnader. Under helåret 2021 uppgick Sinchs totala kostnader för sålda varor till 12,2 miljarder SEK varav merparten utgörs av kostnader för SMS-meddelanden.

Omvärderingen av historiska COGS avser 2021 års kostnader för skickade SMS-meddelanden. En detaljerad granskning av leverantörsfakturor har visat att värdet av de sammanlagda mottagna fakturorna överstiger de sammanlagda upplupna kostnaderna för denna period med 162 miljoner SEK. Denna avvikelse motsvarar cirka 1,3 procent av COGS för helåret 2021.

Den största delen av det ovan nämnda beloppet avser fakturor från 6 specifika operatörer. Processen för periodisering av dessa kostnader påverkades under 2021 av en komplex teknisk infrastruktur efter flera större förvärv, beroenden mellan flera legala enheter samt otillräckliga stödsystem och arbetsprocesser. Flera processförbättringar har implementerats och resurser har tillförts för att minimera risken för framtida avvikelser i denna storleksordning.

Konferenssamtal
Med anledning av denna information bjuds analytiker, media och investerare in till en telefonkonferens med ledningen den 12 juli kl. 10:00 CEST. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och deltagare kan ringa in och registrera sig innan konferensen börjar:

Länk för registrering : https://register.vevent.com/register/BI84829a2733a948589f384c924934913c

Konferenssamtalet kommer att spelas in och i efterhand publiceras på investors.sinch.com.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovan nämnda kontaktperson klockan 22:30 CEST den 11 juli 2022.

Bilaga