Sinch inför ny verksamhetsmodell och förändrar ledningsgruppen

03 February, 2022

Stockholm, Sverige – 3 februari 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, informerar idag om förändringar i organisation och ledningsgrupp.

De nyligen slutförda förvärven av Inteliquent, MessageMedia och Pathwire stärker avsevärt Sinchs produktutbud och förmåga att adressera bredare kundsegment. För att stödja fortsatt lönsam tillväxt, och för att säkerställa stark styrning genom delegerat ansvar, kommer Sinch nu att organiseras i fem affärsenheter.

 • Enterprise & Messaging (Företag & Meddelandetjänster), med Anders Olin som ansvarig, inkluderar Sinchs meddelandeverksamhet för företag med programmerbara API:er för etablerade och nya mobila meddelandekanaler. I enheten finns Sinchs huvudsakliga säljstyrka för företag med regionala team i USA, EMEA, Latinamerika, Indien och APAC som har till uppgift att sälja alla Sinchs produkter. Enterprise & Messaging kommer även att inkludera Sinchs befintliga verksamhet gentemot mobiloperatörer som för närvarande ingår i segmentet Operatörer.  
 • Voice (Rösttjänster), som leds av Inteliquents vd Ed O’Hara, kommer att inkludera hela Inteliquents röstverksamhet såväl som Sinchs befintliga produkter inom segmentet Röst & Video. Enheten kommer att erbjuda operatörer, tjänsteleverantörer och företag röstsamtal, telefonnummer, röst-API:er, larmtjänster med mera.
 • Developer & Email (Utvecklare & E-posttjänster), under ledning av Pathwires vd Will Conway, kommer att inkludera Sinchs e-posterbjudande med varumärkena Mailgun, Mailjet och Email on Acid. Enheten kommer också att ansvara för Sinchs övergripande erbjudande mot programvaruutvecklare som ger produktansvariga från både små och stora företag möjlighet att utnyttja Sinchs API:er och mjukvaruprodukter i interaktionen med sina kunder.
 • Applications (Applikationer), som leds av Wavys vd Eduardo Henrique, kommer att inkludera Sinchs innovativa SaaS-erbjudande (SaaS: ”software-as-a-service”, molntjänst) till medelstora och stora företagskunder. Detta innefattar produkter som stödjer marknadsföring, drift och kundservice, inklusive ”Chatlayer by Sinch” (AI-baserad tvåvägskommunikation), ”Sinch for Marketing”, ”MessengerPeople” och ”Sinch Contact”. Dessa erbjudanden ingick tidigare i segmentet Meddelandetjänster.
 • SMB (Små och Medelstora Företag), under ledning av MessageMedias vd Paul Perrett, kommer att ansvara för Sinchs globala erbjudande till små och medelstora företag. Detta inkluderar nyckelfärdiga SaaS-produkter som erbjuds under varumärkena ”MessageMedia”, ”ClickSend” och ”SimpleTexting”.

Varje affärsenhetschef kommer att ha fullt ansvar för sin enhets finansiella resultat och centrala funktioner organiseras för att stötta affärsenheterna, uppnå synergier och främja gemensam teknisk och kommersiell utveckling. Den nya verksamhetsmodellen kommer att införas under våren 2022.

I och med detta kommer Sinchs ledningsgrupp att bestå av:

 • Oscar Werner, Chief Executive Officer
 • Anders Olin, President, Enterprise & Messaging
 • Ed O’Hara, President, Voice
 • Will Conway, President, Developer & Email
 • Eduardo Henrique, President, Applications
 • Paul Perrett, President, SMB (Small and Medium-sized Businesses)
 • Christina Raaschou, Chief HR Officer
 • Jonas Lindeborg, Chief Technology Officer
 • Jonathan Bean, Chief Marketing Officer
 • Julie Rassat, VP Integration
 • Roshan Saldanha, Chief Financial Officer
 • Thomas Heath, Chief Strategy Officer

Robert Gerstmann, Russ Green och Sanjay Goyal kommer att fortsätta i sina nuvarande roller men rapportera till Anders Olin.

För mer information, vänligen kontakta

Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 50 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CET den 3 februari 2022.

 

 

Bilaga